PRZYSTANEK SKA KRAKÓW

PRZYSTANEK SKA KRAKÓW

Międzynarodowe (Biennale) Triennale Architektury

OPIS PROJEKTU

Główną ideą projektu było stworzenie przystanku mobilnego oraz jednocześnie proekologicznego, który będzie zmieniał swoje gabaryty w zależności od intensywności ruchu podróżujących , czy też w zależności od pory roku , natężenia słońca (im słońce jest mocniejsze konstrukcja skraca swoją długość powodując powstawanie cienia wewnątrz przystanku). Inspiracją w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań projektowych stał się przegub, który występuje w autobusach szynowych jak i w tramwajach czy autobusach miejskich. W projekcie nadano mu dodatkową funkcję, która nie tylko daje możliwość elastycznego kształtowania formy ale również pozwala na wydłużanie i skracanie całej konstrukcji. Minimalna długość konstrukcji zadaszonej to ok. 40m i ma ona zastosowanie w punktach przystankowych o mniejszym natężeniu ruchu pasażerów. Natomiast maksymalna długość jest nie ograniczona. Wszystko zależy od potrzeb. Modułowość konstrukcji daje możliwość wydłużania poprzez dokładanie kolejnych elementów wewnętrznych przegubu. Obiekt ten można lokalizować na łuku trakcji kolejowej. W zabudowie ścisłej nie zawsze jest możliwość poprowadzenia prostolinijnej konstrukcji przystanku. Proponowane rozwiązania, w których zastosowano nowoczesne materiały i technologie, tworzy zupełnie nową formę architektoniczną, odmienną od standardowych rozwiązań dla tego typu obiektów. Przystanek może działać jako obiekt samowystarczalny. W pokryciu dachowym zastosowano włókna fotowoltaiczne. Za ich pomocą gromadzona będzie energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia przystanku elektro-oszczędnymi diodami LED oraz do ogrzewania boksów poczekalni. Zastosowanie stalowej konstrukcji o charakterze struktury przestrzennej i wypełnienia z plexi matowego oraz dachu, o właściwościach energooszczędnych predestynuje obiekt do sfery budynków przyszłościowych, wyznaczających nowy kierunek dla tego typu obiektów. Cała konstrukcja stalowa przekrywa część peronu oraz modułowe elementy kubaturowe (boksy). Wyjścia na perony schowane zostały w nasypach, gdzie znajduje się małe foyer z kasą i informacją oraz piony sanitarne. Oczywiście w lokalizacjach nie posiadających nasypów windy i schody nie znajdują zastosowania. Wówczas boksy pełnią funkcję poczekalni. Opcjonalnym rozwiązaniem w tych lokalizacjach może być boks z kasą i informacją oraz boks z sanitariatami. Peron został zaprojektowany z płyt betonowych umocowanych na stalowych szynach. W razie potrzeby daje to możliwość szybkiej aranżacji poprzez dodawanie kolejnych boksów oraz wydłużanie biegu peronu. Boksy zostały wykonane z konstrukcji stalowej ocieplonej wełną mineralną. Wykończone panelami z plexi w kolorze zielonym. Kolor ten ożywi szare otoczenie tkanki miejskiej. W okładzinie boksów wyznaczono miejsca z rozkładanymi siedziskami zewnętrznymi ukrytymi w elewacji oraz miejsca na kosze. Boksy pełniące funkcję ogrzewanej poczekalni. Jako dodatkową informację można podać, iż samowystarczalność takiej konstrukcji pozwala na stosowanie obiektu w dodatkowych lokalizacjach na co dzień nie pełnionych funkcji przystanku. Na przykład podczas odbywających się w mieście imprez masowych zwiększających ilość mas pasażerskich. Taką imprezą może okazać się EURO 2012. Obiekt jest w stanie sam zapewnić sobie energię bez wykorzystywania energii z trakcji kolejowej. Specjalny system odwodnienia połaci dachowej pozwala gromadzić wodę deszczową w zbiornikach, która wykorzystana zostanie do celów fizjologicznych.

Powierzchnia: BRAK | Zakres opracowania: PROJEKT KONKURSOWY | Data opracowania: 2010 | Klient: SARP KRAKÓW