CMENTARZ GORLICE

CMENTARZ GORLICE

Opis Projektu

Głównymi elementami które narzuciły tok komponowania przestrzeni stały się osie ulicy dukielskiej. Oś najazdu od centrum Gorlic oraz oś najazdu od Dukli przecina się dokładnie w miejscu odwiertu górniczego. Miejsce to stało się wytyczną do dalszego kształtowania przestrzeni cmentarza.Kierunek osi ulicy dukielskiej został wykorzystany jako kierunek głównej osi kompozycyjnej cmentarza (aleja Główna – Zasłużonych). Do głównej osi zostały ukształtowane równolegle oraz prostopadle pozostałe kierunki.Linia zabudowy kwartałów w przestrzeni cmentarza jest kontynuacją linii zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Dukielskiej. Układ taki czytelnie wpisuje się w istniejącą siatkę urbanistyczną, jest czysty i spójny. Dodatkowo powoduje maksymalne wykorzystanie przestrzeni cmentarza pod miejsca grzebalne. Struktura kwartałów w maksymalnym stopniu ułatwia komunikowanie się po cmentarzu.
Budynek Kaplicy Głównej i domu przedpogrzebowego został usytuowany w północno-zachodniej części działki przeznaczonej pod inwestycję, zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kaplica Główna usytuowana została na osi widokowej na Wieczny Znicz, symbol wieczności.Umiejscowienie budynku w najwyższym punkcie ma na celu uzyskanie efektu dominacji w terenie.Wejście główne zlokalizowane zostało na zakończeniu osi głównej. Przeszklenie dwóch elewacji szczytowych jak również podcięcie jednej z nich nadaje lekkości. Strzelisty wygląd Kaplicy z lekkim pochyleniem nadaje powagi. W nawiązaniu do architektury regionalnej zastosowano gont drewniany jako okładzinę elewacyjną. Wnętrze kaplicy to surowa przestrzeń która uzupełniona została regionalnymi detalami w konstrukcji takimi jak kleszcze z drewna klejonego. Ołtarz główny wykonany z drewna na tle szklanej fasady. Takie rozwiązanie pozwala na stworzenie zupełnie nowego spojrzenia na obiekt sakralny. Integruje wnętrze z zewnętrzem. W ten sposób zyskujemy naturalny obraz ołtarza uzależniony od pory roku. „Ubogi” wystrój wnętrza Kaplicy Głównej oddaje powagę i doniosłość ceremonii, tworzy nastrój spokoju, ciszy i skupienia.

Powierzchnia: 34000 m2 | Zakres opracowania: PROJEKT KONKURSOWY | Data opracowania: 2011 | Klient: GMINA GORLICE