CENTRUM KULTURY WROCŁAW

CENTRUM KULTURY WROCŁAW

Opis Projektu

Zaprojektowano budynek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, który nawiązuje swoja bryłą, formą, wysokością i gabarytem do istniejącej zabudowy na działce. Głównym założeniem projektowym było stworzenie obiektu odbieranego pozytywnie przez przyszłych użytkowników jak również obiektu, który swoja funkcja, przeznaczeniem, oraz rodzajem zastosowanych materiałów będzie „żył” w zgodzie z naturą.
Konstrukcje projektowanego Centrum stanowi konstrukcja drewniana słupowa z wiązarami z drewna klejonego, natomiast do wypełnienia przestrzeni miedzy konstrukcyjnych użyto zestawu idealnego – ekologicznego – słoma i glina. Materiały które można pozyskać choćby z przedmiotowej działki, na której sytuowane jest Centrum Kultury. Naturalne bio - budownictwo z lekkiej gliny w swej unowocześnionej wersji i dopracowanej technologii może konkurować z innymi technologiami, jak również stanowi odrębną, ważną gałąź charakterystycznego, zdrowego, ekologicznego i energooszczędnego budownictwa. Ten rodzaj budownictwa charakterystycznie wiąże się również z nowym nurtem działań społecznych, tworzenia wspólnot i lokalnych grup wspólnego działania. Tworząc Naszą lokalną wspólnotę jaką jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej nie możemy przejść obojętnie obok tak ekonomicznych rozwiązań. Nasze Centrum – DOM mający swą duszę poprzez swoją konstrukcje z naturalnych materiałów, współistnieje z otaczającą przyrodą. Choć stanowi zarazem wyodrębnione i ochronne miejsce - miejsce obcowania z kultura, sztuką, zabawą.
W nowo-projektowanej części na parterze od strony południowej znajduje się wielofunkcyjna sala na ok. 200 os. z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni na dwie mniejsze sale z przynależnymi garderobami oraz pomieszczeniami sanitarnymi i magazynami. Zastosowany system ścian działowych przesuwnych w całym budynku pozwala na swobodne otwarcie przestrzeni przed sala wielofunkcyjną i uzyskanie w ten sposób dodatkowej przestrzeni wewnątrz budynku jak również otwarcie go na zewnątrz i tworzenia w ten sposób imprez plenerowych. W hallu przy wejściach bocznych zlokalizowany jest bar oraz restauracja z kuchnią społeczną, jak również ogólnodostępna szatnia i pomieszczenia sanitarne.
Dach nad nowo projektowaną piętrową częścią budynku poprzez zastosowanie na nim zbiornika na deszczówkę oraz paneli solarnych zapewni oszczędności w potrzebach bytowych |w toaletach oraz w ogrzeje wodę użytkową dla łazienek i kuchni. Natomiast nad częścią sali wielofunkcyjnej zastosowano w całości panele z włóknami fotowoltaicznymi które zapewnią znaczne oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Te wszystkie rozwiązania przyniosą na przestrzeni kilku lat ogromne oszczędności w eksploatacji budynku. A same inwestycje w odpowiednie systemy wspomniane wyżej nie generują dużych kosztów.

Powierzchnia: 1280 m2 | Zakres opracowania: PROJEKT KONKURSOWY | Data opracowania: 2013 | Klient: MIASTO WROCŁAW